Imamo 2 (dva) ločena TV lokalna programa.
1. Televizija Uršlja Ravne
2. Televizija Uršlja Prevalje (kmalu bo viden v širšem krogu do Celja v omrežju Telemah)

Oglasi se na vsakem programu prikazujejo ločeno in različno.
Program katerega oddajamo je prilagojen za en oziroma za drugi kanal in je lahko tudi različen.