Vključuje TELEVIZIJO in INTERNET

             
paket DVOJČEK         Internetne hitrosti (Mbps)
PAKET DUO mini (posebni cenovni z nižjo hitrostjo) 24,50 €       2 1
PAKET DUO A 30,64 €       8 2
PAKET DUO B 34,71 €       12 2
PAKET DUO C 38,77 €       16 2
PAKET DUO D 40,09 €       20 2
PAKET DUO E 42,11 €       25 2
PAKET DUO F 49,50 €       30 2
PAKET DUO G 56,50 €       35 3
PAKET DUO H 67,50 €       40 4
PAKET DUO I 72,50 €       50 4
PAKET DUO J 81,50 €       60 4
PAKET DUO K 85,50 €       100 6

 


Internetne hitrosti so izražene v Mbits.
Cenik od 1.3.2017

S 01.05.2017 smo zvišali internetne hitrosti paketom.
Tako je sedaj  hitrost najnižjim rednim paketu 8  Mbps do uporabnika.