Vključuje TELEVIZIJO in INTERNET

             
paket DVOJČEK         Internetne hitrosti (Mbps)
PAKET DUO mini (posebni cenovni z nižjo hitrostjo) 21,50 €       1 0,5
PAKET DUO A 27,64 €       4 1
PAKET DUO B 31,71 €       6 1
PAKET DUO C 35,77 €       8 1
PAKET DUO D 37,09 €       10 1
PAKET DUO E 39,11 €       14 1
PAKET DUO F 46,50 €       18 1,5
PAKET DUO G 53,50 €       20 2
PAKET DUO H 64,50 €       25 4
PAKET DUO I 69,50 €       40 4
PAKET DUO J 78,50 €       60 4
PAKET DUO K 82,50 €       100 6

 


Internetne hitrosti so izražene v Mbits.
Cenik od 1.12.2016

S 25.11.2016 smo zvišali internetne hitrosti paketom.
Tako je sedaj  hitrost najnižjim rednim paketu 4  Mbps do uporabnika.