Vključuje TELEVIZIJO in INTERNET

             
paket DVOJČEK         Internetne hitrosti (Mbps)
PAKET DUO mini (posebni cenovni z nižjo hitrostjo) 24,50 €       1 0,5
PAKET DUO A 30,64 €       4 1
PAKET DUO B 34,71 €       6 1
PAKET DUO C 38,77 €       8 1
PAKET DUO D 40,09 €       10 1
PAKET DUO E 42,11 €       14 1
PAKET DUO F 49,50 €       18 1,5
PAKET DUO G 56,50 €       20 2
PAKET DUO H 67,50 €       25 4
PAKET DUO I 72,50 €       40 4
PAKET DUO J 81,50 €       60 4
PAKET DUO K 85,50 €       100 6

 


Internetne hitrosti so izražene v Mbits.
Cenik od 1.3.2017

S 25.11.2016 smo zvišali internetne hitrosti paketom.
Tako je sedaj  hitrost najnižjim rednim paketu 4  Mbps do uporabnika.