IP telefonija Novatel

Novatel d.o.o. je podjetje za informacijske tehnologije, ustanovljeno leta 2008. Na osnovi analiz trga so se odločili za samostojni vstop na telekomunikacijski trg. S strani Agencije za Pošto in Elektronske Komunikacije (APEK) so pridobili ustrezna dovoljenja, ter se tako registrirali kot operater za IP telefonijo.

IP- telefonija v primerjavi s klasično prinaša številne prednosti. Te se kažejo neposredno in posredno ter jih najlaže opišemo z ekonomskimi izrazi, kot so: povečanje prihodkov, znižanje stroškov,...
Ker je prehod na IP telefonijo neizbežen se ne postavlja več vprašanje IP da ali ne, temveč samo kdaj. Pri tem pa so vam strokovnjaki podjetja Novatel pripravljeni pomagati, ter vam odgovoriti na vaša vprašanja.