Novice

Uskladitev naših cen s 1.8.2022

29.06.2022
S 1.8.2022 usklajujemo naše cene v znesku cca. 6,4%.
Sprememba cen, ki jo uveljavljamo  s 1. 8. 2022 po zadnji prilagoditvi cen , je posledica rednega usklajevanja cen s stroški poslovanja glede na rast indeksa cen življenjskih potrebščin, višjih stroškov dela, uporabe programskih pravic in spremljajočih naložbenih aktivnosti družbe  v širitev in nadgradnjo omrežja, brez katerih razvoj storitev na dinamičnem trgu tehnologij ne bi bil mogoč.

Naše nove cene od 1.8.2022 so sledeče:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAVNO OBVESTILO O UVELJAVITVI NOVIH CEN
Uveljavitev novih storitev lahko pomeni povišanje plačila KTV položnic (v nadaljevanju: kupce), ki jim bo dobavitelj KTV Ravne d.o.o. (v nadaljevanju: prodajalec) na dan 1. 8. 2022 in po tem datumu dobavljal svoje storitve skladno z navedenim cenikom (tudi npr. po izteku veljavnosti cen, dogovorjenih z dodatkom k pogodbi)

Skladno z veljavnimi Splošnimi pogoji družbe KTV Ravne d.o.o. za dobavo storitev končnim odjemalcem (v nadaljevanju: Splošni pogoji) imajo kupci pravico, da v roku enega meseca po uveljavitvi novih cen pisno odstopijo od sklenjene/ih Pogodb/e o dobavi KTV storitev končnemu odjemalcu (v nadaljevanju: pogodba/e) brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni. Pisni odstop se lahko poda na elektronski/poštni naslov prodajalca. V tem primeru mora kupec takoj nemudoma vrniti vso opremo last KTV Ravne d.o.o., po pošti na poslovni naslov KTV Ravne d.o.o., Javornik 54, 2390 Ravne na Koroškem po pošti v paketu. Prodajalec (KTV Ravne d.o.o.) vse do konca meseca, to je do 31.07.2022 obračuna KTV storitve. Kupec mora v primeru odstopa od pogodbe prodajalcu poravnati vse do tedaj neporavnane finančne obveznosti in morebitne še ne zapadle obroke za nakup opreme.

To obvestilo skupaj s tabelo cen KTV storitev, prikazano v zgornjem delu tega elektronskega dopisa, velja kot dodatek k pogodbi in je pravno zavezujoče. Cenik z ostalimi postavkami in ostale informacije se nahajajo na spletni strani www.ktv-ravne.si

Ta spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje prijaznosti do uporabnika. Strinjate se, da spletno mesto še naprej uporabljate.

Politika zasebnosti strani