Nedelovanje POP programov

25.1.2023
Danes je prišlo do izpada vseh POP programov. (PRO PLUS)
Dobavitelj programov je bil obveščen in že odpravlja težavo.
Takoj ko bo odpravil težavo bodo programi ponovno na voljo.

Za nevšečnosti se vam opravičujemo

TEŽAVA JE ODPRAVLJENA

Preberi več

Uskladitev naših cen s 1.8.2022

29.06.2022
S 1.8.2022 usklajujemo naše cene v znesku cca. 6,4%.
Sprememba cen, ki jo uveljavljamo  s 1. 8. 2022 po zadnji prilagoditvi cen , je posledica rednega usklajevanja cen s stroški poslovanja glede na rast indeksa cen življenjskih potrebščin, višjih stroškov dela, uporabe programskih pravic in spremljajočih naložbenih aktivnosti družbe  v širitev in nadgradnjo omrežja, brez katerih razvoj storitev na dinamičnem trgu tehnologij ne bi bil mogoč.

Naše nove cene od 1.8.2022 so sledeče:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAVNO OBVESTILO O UVELJAVITVI NOVIH CEN
Uveljavitev novih storitev lahko pomeni povišanje plačila KTV položnic (v nadaljevanju: kupce), ki jim bo dobavitelj KTV Ravne d.o.o. (v nadaljevanju: prodajalec) na dan 1. 8. 2022 in po tem datumu dobavljal svoje storitve skladno z navedenim cenikom (tudi npr. po izteku veljavnosti cen, dogovorjenih z dodatkom k pogodbi)

Skladno z veljavnimi Splošnimi pogoji družbe KTV Ravne d.o.o. za dobavo storitev končnim odjemalcem (v nadaljevanju: Splošni pogoji) imajo kupci pravico, da v roku enega meseca po uveljavitvi novih cen pisno odstopijo od sklenjene/ih Pogodb/e o dobavi KTV storitev končnemu odjemalcu (v nadaljevanju: pogodba/e) brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni. Pisni odstop se lahko poda na elektronski/poštni naslov prodajalca. V tem primeru mora kupec takoj nemudoma vrniti vso opremo last KTV Ravne d.o.o., po pošti na poslovni naslov KTV Ravne d.o.o., Javornik 54, 2390 Ravne na Koroškem po pošti v paketu. Prodajalec (KTV Ravne d.o.o.) vse do konca meseca, to je do 31.07.2022 obračuna KTV storitve. Kupec mora v primeru odstopa od pogodbe prodajalcu poravnati vse do tedaj neporavnane finančne obveznosti in morebitne še ne zapadle obroke za nakup opreme.

To obvestilo skupaj s tabelo cen KTV storitev, prikazano v zgornjem delu tega elektronskega dopisa, velja kot dodatek k pogodbi in je pravno zavezujoče. Cenik z ostalimi postavkami in ostale informacije se nahajajo na spletni strani www.ktv-ravne.si

Preberi več

Nedelovanje nekaterih programov

17.06.2022

Trenutno ne deluje več programov (predvsem nemški, del abstrijskih, angleški,..) katere prejemamo iz satelitov, zaradi okvare strojne opreme.

Okvara se rešuje in bo rešena v najkrajšem možnem času.

Preberi več

Nadgradnja IP televizije in ogleda za nazaj

14.06.2022

Obveščamo vas, da se trenutno izvajajo posodobitve zalednih sistemov na storitvi Mega TV. Zaradi večjih sprememb arhitekture z namenom izboljašnja zanesljivosti in odzivnosti sistema, bo v naslednjih dneh na nekaterih programih možno gledati programe v zamiku le za zadnje tri dneve. Posodobitve bodo predvidoma zaključene v začetku prihodnjega tedna, takrat bodo vsi programi z zamikom spet imeli možnost gledanja do 7 dni stare oddaje.

Hvala za razumevanje

Preberi več

Ta spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje prijaznosti do uporabnika. Strinjate se, da spletno mesto še naprej uporabljate.

Politika zasebnosti strani